Predstavitev partnerjev

KGZMS

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

KGZMS – Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota je vodilna svetovalna in izobraževalna institucija na področju razvoja kmetijstva in podeželja v regiji Pomurje, izvaja javno službo kmetijskega svetovanja, strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovne naloge v živinoreji, gozdarstvu idr. V sklopu javne službe kmetijskega svetovanja med drugim opravlja naloge v zvezi z vzpostavitvijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, kamor spadajo tudi kmečki turizmi, izletniške kmetije ter dejavnosti peke in predelave višje kakovostnih kmetijskih pridelkov. Vzpostavljeno ima dobro sodelovanje s kmetijami, turističnimi kmetijami, kmetijsko svetovalno službo iz Hrvaške in ostalimi podeželskimi turističnimi ponudniki, tako bo v tem projektu prispeval tudi kakovostne povezave do ponudnikov na podeželju in kulinarične ter druge turistične ponudbe, na obeh straneh meje.

ITC Murska Sobota

Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota

ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota  (ITC) si prizadeva pospeševati med-sektorsko inovativnost in sodelovanje med inštitucijami znanja, gospodarskimi subjekti (predvsem malimi in srednjimi podjetji) in drugimi institucijami iz različnih sektorjev, še posebej pa biogospodarstva, pridelave in distribucije hrane ter drugih področij pametne specializacije, ki temeljijo na uveljavitvi novih tehnologij oz. digitalizaciji. Poslanstvo ITC je, da uporablja svoje organizacijske in komunikacijske spretnosti ter znanja projektnega vodenja in znanstveno znanje ter vse skupaj poizkuša pretvoriti v konkurenčno prednost za svojo mrežo ustanov.

MARIANUM

Zavod Marianum Veržej

Zavod Marianum Veržej je zasebni zavod, ki deluje znotraj treh enot: Penzion Mavrica  nudi 26 sob z dvema, tremi in več ležišči. Glede na skupine in tip gostov omogoča nastanitev z zajtrkom, s polpenzionom ali polnim penzionom. Enota Marijanišče skrbi za ponudbo duhovnih programov, medtem ko enota Center DUO deluje kot rokodelski center za Pomurje. V njem najdemo prodajno-razstavno galerijo rokodelskih izdelkov, Ekomuzej in večji razstavni prostor, kakor tudi lončarsko delavnico, kjer prenašamo znanja in spretnosti pomurskih rokodelcev. Skupaj z Občino Veržej, ki je tudi pridruženi partner deluje, je v prostorih Centra DUO zaživel tudi TIC Veržej.

ZOT

Zavod za okolje in turizem Dobrovnik

Glavna dejavnost ZOT  Dobrovnik je oblikovanje, promocija in trženje turistične ponudbe občine Dobrovnik. Na Bukovniškem jezeru upravljamo  turistično informacijsko center. Izvajamo lokalno vodenje na območju celotne občine, pripravljamo enodnevne, kot tudi večdnevne programe tako v občini kot tudi na območju celotnega Prekmurja. V info centru obiskovalcem ponujamo informacije glede možnih ogledov, informacije o kulturnih, naravnih in turističnih zanimivostih, o nočitvenih kapacitetah, skratka o vsem, kar bi bilo za našega gosta zanimivo.

GL

Mesto Ludbreg

Mesto Ludbreg v okviru svojega delovanja opravlja dela in aktivnosti, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti. V okviru svojega delovanja skuša ugodno vplivati na izboljšanje pogojev za večji in hitrejši gospodarski razvoj, ter napredek pri kulturni in družbeni aktivnosti. Mesto izvaja aktivnosti, ki so vezane na ustvarjanje pogojev za dvig življenjskega standarda svojih prebivalcev. Poleg rednih, že utečenih aktivnosti, je mesto Ludbreg vključeno v pripravo in izvedbo projektov, ki se financirajo iz državnih in evropskih sredstev. Prav tako sodeluje pri izdelovanju pomembnih dokumentov, razvojnih programov in analiz.

HGKVŽ

Hrvaška gospodarska zbornica

HGK ŽK Varaždin zastopa vsa podjetja v varaždinskem okolišu, s ciljem večje promocije in izboljšanja poslovnih rezultatov, vzpodbuja regijsko gospodarstvo in teži k stalnemu povečanju in izboljšanju konkurenčnosti in proizvodnih zmožnosti svojih članov.

TZGV

Turistična organizacija mesta Varaždin

Turistično združenje mesta Varaždin (TZGV) je osrednja turistična organizacija v mestu Varaždin. Razvija in izvaja turistične vsebine mesta ter načrtuje aktivnosti pri urejanju mesta. Organizira številne turistične dogodke, med katerimi je najbolj znan festival Špancirfest. TZGV vodi projekte, katerih cilj je obogatiti turistično ponudbo mesta Varaždin, še posebej zgodovinsko mestno središče, ki je znana kulturna dediščina. Predstavlja tudi skupno referenčno točko za vse projekte, ki so vezani na razvoj turizma. Razvoj turizma, ki je eden izmed strateških ciljev razvoja mesta, sloni na strokovnih sodelavcih TZVG, ki je tudi nosilec in vodja turistične promocije destinacije.