Ponudnik, ki izpolnjuje osnovne pogoje za vključitev v skupni prekomejni turistični produkt KULTNATURA lahko vloži Vlogo za vključitev ponudnika proizvodov / storitev v ponudbo projekta KULTNATURA.

Vlogo dobi pri nosilcih mikro proizvodov (MARIANUM, ZOT, TZGV, GL) ali na internetni strani projekta:

VLOGA ZA VKLJUČITEV PONUDNIKA PROIZVODOV STORITEV V PONUDBI PROJEKTA KULTNATURA

Izpolnjeno vlogo in prilogami dostavi do nosilcev mikro proizvodov (MARIANUM, ZOT, TZGV, GL) na katerem je večji del njegove dejavnosti.